Header menu

Anmodning om rådgivning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Denne formular skal anvendes når en arbejdsplads fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker rådgivning fra Arbejdsmiljø København.

Udfyld formularens felter og send den til Arbejdsmiljø København. 

Arbejdsmiljø København bemander opgaven med relevant konsulent og pågældende vil tage kontakt til enheden med henblik på en første aftale. 

Arbejdsmiljø København afklarer i fællesskab med enheden opgavens karakter og omfang. Der udarbejdes en skriftlig kontrakt på alle opgaver, der estimeres til mere end 10 timer.

Vertikale faneblade

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet