Header menu

Tjeklister til løbende tilpasning af arbejdspladsen

Arbejdsmiljø København har udarbejdet en række tjeklister, som arbejdspladserne kan bruge til løbende at tilpasse arbejdspladsen denne omskiftelige corona-tid.

Det gælder for alle tjeklister, at:

  • der skal være 1-2 meters afstand imellem medarbejderne/borgere ved ophold og samtale – mindre afstand ved passage er tilladt
  • der er tilstrækkelig mulighed for god håndhygiejne, herunder varig forsyning af sæbe, håndsprit, midler til overfladerengøring og evt. værnemidler
  • der er tydelige aftaler om ansvaret for rengøring af kontaktpunkter og udluftning på hele lokationen
  • der er skiltning med klare retningslinjer - KEID's skiltemateriale findes på KK-intra her
  • der er en godkendelse fra KK Rengøringsservice for at sikre tilstrækkelig rengøring

Tjeklisterne tager udgangspunkt i, at personer med symptomer (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær) bliver hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er stoppet.

Siderne opdateres løbende som retningslinjerne ændrer sig. 

Seneste opdatering er 18. november 2020

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet