Header menu

Du er her

Træning i arbejdstiden

En indsats for et holdbart arbejdsliv

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune indfører i perioden 2017-2019 træning i arbejdstiden i hele ældreplejen. Det sker, fordi SUF som arbejdsgiver vil være med til at tage ansvar for at forebygge nedslidning og tidlig tiltagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Den primære målgruppe for træningen er medarbejdere ansat på plejehjem og i hjemmeplejen, især indenfor de nedslidningstruede brancher.

De senere års efterløns– og pensionsreformer betyder, at medarbejderne skal holde længere på arbejdsmarkedet. Træning i arbejdstiden er således en arbejdsmiljøindsats, som har til formål at forbedre og forlænge medarbejdernes arbejdsliv ved at sikre deres fysiske kompetenceudvikling.

Implementeringen i hele ældreplejen i SUF sker på baggrund af erfaringerne fra det tre-årige pilotprojekt ’Holdbart arbejdsliv’ (2013-2015), hvor 10 plejecentre i lokalområde Vesterbro, Kongens Enghave, Valby (VKV) arbejdede med at finde brugbare modeller til at indføre træning i arbejdstiden.


Læs pjecen om Træning i arbejdstiden

For ledere              For medarbejdere

Pjece om træning i arbejdstiden for ledere

Pjece om træning i arbejdstiden for medarbejdere