Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Trivselsundersøgelse i KK

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse for at få et billede af trivslen blandt kommunens medarbejdere i alle forvaltninger og enheder og på de enkelte arbejdspladser. Næste gang primo 2021.

På de enkelte arbejdspladser er trivselsundersøgelsen et bidrag til kortlægningen af arbejdsmiljøet i arbejdspladsernes APV.

Trivselsundersøgelsen er således et godt grundlag for at drøfte og udvikle trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Målet er, at trivselsundersøgelsen medvirker til at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.
 


Gå-hjem-møder 

Arbejdsmiljø København afholder to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen - Vær parat og Fra rapport til handling:

Vær parat har fokus på lanceringen af undersøgelsen og blev afholdt i januar 2019. Hent slides her.

Fra rapport til handling har fokus på opfølgningen og blev afholdt i april 2019. Hent slides her.
 


Temamøder om mobning og krænkende adfærd

Når man som leder får sin trivselsrapport, kan der være svaret ja til, at der foregår mobning eller krænkende adfærd på arbejdspladsen. Derfor udbyder Arbejdsmiljø København nogle temamøder, hvor man som leder eller Trio / arbejdsmiljøgruppe (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) kan få råd og vejledning i, hvordan man bedst håndterer et sådant resultat.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til trivselsundersøgelsen kan du henvende dig til din kontaktperson i forvaltningen.

Find din kontaktperson

Guide til en god trivselsundersøgelse 2019

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. 

Download guiden

Guide til en god trivselsunderøgelse

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet