Header menu

Du er her

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

 

Københavns Kommune gennemfører trivselsundersøgelsen for at få et billede af trivslen blandt kommunens medarbejdere i alle forvaltninger og enheder og på de enkelte arbejdspladser.

På de enkelte arbejdspladser er trivselsundersøgelsen et bidrag til kortlægningen af arbejdsmiljøet i arbejdspladsernes APV.

Trivselsundersøgelsen er således et godt grundlag for at drøfte og udvikle trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Målet er, at trivselsundersøgelsen medvirker til at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.


Gå-hjem-møder 

Arbejdsmiljø København har afholdt to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen:


Temamøder om mobning

Arbejdsmiljø København afholdt temamøder om, hvordan man bedst håndterer det, når der i trivselsundersøgelsen er svaret ja til, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Der var både temamøder målrettet Trio’en (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) og lederen alene.
Disse temamøder er afholdt.


To film om opfølgningen på TU17

Som noget særligt i år har Arbejdsmiljø København lavet to korte film om arbejdet med opfølgningen på trivselsundersøgelsen.  

Den første film handler om den gode opfølgningsproces. Her kan du få inspiration og hjælp til opfølgningen på trivselsundersøgelsen. Filmen er relevant for ledere og MED-repræsentanter i Københavns Kommune.
 
Den anden film handler om håndteringen af et vanskeligt resultat og skal være en hjælp til lederens arbejde med opfølgningen på trivselsundersøgelsen. 

TU17

Guide til en god trivselsundersøgelse 2017

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. Formålet med guiden er at give jer inspiration til, hvordan I kan forberede undersøgelsen og følge op på resultaterne på en god måde.

Hent guiden

Guide til en god trivselsunderøgelse