Header menu

Du er her

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2019

 

20. februar: Spørgeskemaet udsendes

12. marts: Spørgeperioden slutter

2. april: Lederen kan trække rapporten
 


Københavns Kommune gennemfører trivselsundersøgelsen for at få et billede af trivslen blandt kommunens medarbejdere i alle forvaltninger og enheder og på de enkelte arbejdspladser.

På de enkelte arbejdspladser er trivselsundersøgelsen et bidrag til kortlægningen af arbejdsmiljøet i arbejdspladsernes APV.

Trivselsundersøgelsen er således et godt grundlag for at drøfte og udvikle trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Målet er, at trivselsundersøgelsen medvirker til at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.


Gå-hjem-møder 

Arbejdsmiljø København afholder to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen - Vær parat og Fra rapport til handling:

Vær parat har fokus på lanceringen af undersøgelsen. Tilmeld jer en af disse tre dage:

Gå-hjem-mødet foregår hos AFUK på Enghavevej 82B, 2450 Kbh SV fra kl. 14-16.
 

Fra rapport til handling har fokus på opfølgningen.
(Opdateres med tilmeldingslink senere)


Temamøder om mobning

Arbejdsmiljø København afholder temamøder om, hvordan man bedst håndterer det, når der i trivselsundersøgelsen er svaret ja til, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Der vil være temamøder målrettet både Trio’en (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) og lederen alene.
(Opdateres med tilmeldingslink)


To film om opfølgningen på trivselsundersøgelsen

Arbejdsmiljø København har lavet to korte film om arbejdet med opfølgningen på trivselsundersøgelsen.  

Den første film handler om den gode opfølgningsproces. Her kan du få inspiration og hjælp til opfølgningen på trivselsundersøgelsen. Filmen er relevant for ledere og MED-repræsentanter i Københavns Kommune.
 
Den anden film handler om håndteringen af et vanskeligt resultat og skal være en hjælp til lederens arbejde med opfølgningen på trivselsundersøgelsen. 

TU17

Guide til en god trivselsundersøgelse 2019

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. Formålet med guiden er at give jer inspiration til, hvordan I kan forberede undersøgelsen og følge op på resultaterne på en god måde.

Download guiden

Guide til en god trivselsunderøgelse