Header menu

Trivselsundersøgelse i KK

Din trivsel tæller

I perioden fra den 24. februar til den 16. marts 2021 bliver den tværgående trivselsundersøgelse (TU21) gennemført for alle ansatte i kommunen.

En særlig tid

Når vi svarer på trivselsundersøgelsen denne gang, ser vi tilbage på en særlig tid. Corona-pandemien har vendt op og ned på manges arbejdsliv, og vi har også i Københavns Kommune tilpasset og omlagt opgaveløsningen i henhold til gældende corona-retningslinjer ad flere omgange.  

Trivselsundersøgelsen er et godt dialogværktøj til at drøfte trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen uanset de særlige omstændeligheder. TU21 bliver også et bidrag til kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø i arbejdspladsernes APV. 


Infomøder 

Arbejdsmiljø København afholder i forbindelse med TU21 to typer af virtuelle infomøder om trivselsundersøgelsen:


Temamøder om krænkende adfærd

Når man som leder får sin trivselsrapport, kan der være svaret ja til, at der foregår krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Derfor udbyder Arbejdsmiljø København to typer af virtuelle temamøder, hvor man som leder eller Trio / arbejdsmiljøgruppe (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) kan få råd og vejledning i, hvordan man bedst håndterer et sådant resultat. Tilmeld jer temamøderne herunder:


Temamøderne foreligger online via Teams.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til trivselsundersøgelsen, kan du henvende dig til din kontaktperson i forvaltningen.

Find din kontaktperson

Datoer for TU21

24. februar - spørgeskemaet sendes ud

16. marts - svarfrist for undersøgelsen

14. april - rapporten kan trækkes

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. 

Live træning

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet