Header menu

Du er her

 

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2019

 

20. februar: Spørgeskemaet udsendes

12. marts: Spørgeperioden slutter

2. april: Lederen kan trække rapporten
 


Københavns Kommune gennemfører trivselsundersøgelsen for at få et billede af trivslen blandt kommunens medarbejdere i alle forvaltninger og enheder og på de enkelte arbejdspladser.

På de enkelte arbejdspladser er trivselsundersøgelsen et bidrag til kortlægningen af arbejdsmiljøet i arbejdspladsernes APV.

Trivselsundersøgelsen er således et godt grundlag for at drøfte og udvikle trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Målet er, at trivselsundersøgelsen medvirker til at bevare og styrke Københavns Kommune som en attraktiv og effektiv arbejdsplads.
 


Gå-hjem-møder 

Arbejdsmiljø København har afholdt to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen - Vær parat og Fra rapport til handling:

Vær parat har fokus på lanceringen af undersøgelsen og blev afholdt i januar. Gik I glip af Vær parat, kan I hente slides her.

Fra rapport til handling har fokus på opfølgningen. Gå-hjem blev afholdt i april. I kan også hente slides her.
 


Temamøder om mobning og krænkende adfærd

Vi udbyder et par ekstra af de efterspurgte temamøder, der handler om, hvordan man bedst håndterer det, når der i trivselsundersøgelsen er svaret ja til, at der foregår mobning på arbejdspladsen. De er målrettet både Trio’en (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) og lederen alene. Nye datoer er lige på trapperne.

For Trio, AMG og MED

For ledere og ledergrupper

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til trivselsundersøgelsen kan du henvende dig til din kontaktperson i forvaltningen.

Find din kontaktperson

TU17

Guide til en god trivselsundersøgelse 2019

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. Formålet med guiden er at give jer inspiration til, hvordan I kan forberede undersøgelsen og følge op på resultaterne på en god måde.

Download guiden

Guide til en god trivselsunderøgelse