Header menu

Du er her

 
Målrettet indsats mod stress

 

Arbejdsmiljø København udbyder kurser og workshops, som giver jer redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Det sker som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.
 


Stress er en stor – og stigende – udfordring på arbejdspladserne – også i Københavns Kommune.

Formålet med indsatsen P.S. er at give arbejdspladserne i Københavns Kommune adgang til den nyeste viden om stress og redskaber til at håndtere typiske udfordringer, når det handler om psykisk overbelastning og stress på arbejdspladsen.

Det sker på en række kurser og workshops for ledere og ledelsesteams, MED-udvalg, Trio (leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) og medarbejdergrupper.

Indsatsens kurser og workshops baserer sig på den allernyeste viden om stress og giver jer redskaber til:

  • At opfange stress hos medarbejderne og handle i tide
  • At skabe en stressforebyggende kultur
  • At afdække og handle på organisatoriske kilder til stress
  • At arbejde strategisk med at forebygge stress i organisationen
  • At skabe en fælles kurs i ledelsesteamet – og styrke lederteamet som buffer for lederstress
  • At få en medarbejder godt tilbage efter en stresssygemelding – imens man husker fokus på teamet

Se en oversigt over alle kurser og workshops, der udbydes i 2018, eller download pjecen Målrettet indsats mod stress - tilbud 2018.


P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune