Header menu

Du er her

Tidlig Indsats / SYFO

Tidlig Indsats/SYFO er et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel

Vi tilbyder kortere, afklarende forløb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet.

Fokus er på hjælp til selvhjælp og på støtte til dialog mellem medarbejder og leder.

Vi kan også guide dig og fungere som tovholdere i mere komplekse forløb, hvor forskellige aktører og parallelle forløb skal koordineres. Det kan fx være jobcenter, læge, speciallæge, hospitalsvæsen og fagforening.

Tidlig Indsats/SYFO er en del af Arbejdsmiljø København.

Læs mere om vores tilbud til:

Vi har en undersøgende og løsningsfokuseret tilgang, og vi forsøger at balancere hensynet til den enkelte med hensynet til arbejdspladsens behov.

Læs mere om, hvordan vi arbejder og konkrete cases om, hvordan Tidlig Indsats/SYFO bruges af medarbejdere i Københavns Kommune.
 

Kriterier for psykologforløb i Tidlig Indsats

På grund af stor efterspørgsel på psykologforløb, er det aftalt mellem forvaltningerne og Tidlig Indsats, at tilbuddet pr. 1. november 2019 afgrænses. Læs mere

 

Pjece om Tidlig Indsats

Pjece om Tidlig Indsats/SYFO

Læs om tilbuddene inden for Tidlig Indsats/SYFO i Arbejdsmiljø Københavns pjece. Få pjecen tilsendt med posten ved at skrive en mail til amk@amk.kk.dk eller download pjecen her.