Header menu

Tidlig Indsats / SYFO

Velkommen til Tidlig Indsats - et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel

Tidlig Indsats / SYFO* er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, der har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen.

Vi har fokus på arbejdsfastholdelse og hjælper med afklaring i forhold til både midlertidige og varige problematikker.

Du kan kontakte Tidlig Indsats ved

  • Generel mistrivsel
  • Længerevarende fravær eller frygt for fravær
  • Ønske om hjælp til at udarbejde fastholdelsesplaner
  • Behov for afklaring af en arbejdssituation

Vi rådgiver også om

Rummelighed og arbejdsfastholdelse, herunder om mulighederne for arbejdsfastholdelse inden for overenskomsternes sociale kapitler.

Læs mere om særlige afklaringsforløb

Brug hotlinen

Ring til vores hotline i Tidlig Indsats på 3366 5766 / tast 1 – når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om mistrivsel eller fravær.

Pjece om Tidlig Indsats

Læs om tilbuddene inden for Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø Københavns pjece.

*I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er tilbuddet kendt som SYFO

GENVEJE TIL TILMELDING:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet