Header menu

Tidlig Indsats / SYFO

Velkommen til Tidlig Indsats - et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel

Tidlig Indsats / SYFO* er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, der har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen.

Vi har fokus på arbejdsfastholdelse og hjælper med afklaring i forhold til både midlertidige og varige problematikker.

Du kan kontakte Tidlig Indsats ved

  • Generel mistrivsel
  • Længerevarende fravær eller frygt for fravær
  • Ønske om hjælp til at udarbejde fastholdelsesplaner
  • Behov for afklaring af en arbejdssituation

Vi rådgiver også om

Rummelighed og arbejdsfastholdelse, herunder om mulighederne for arbejdsfastholdelse inden for overenskomsternes sociale kapitler.

Læs mere om særlige afklaringsforløb

Undervisnings- og træningsforløb ved smerter og andre fysiske udfordringer i arbejdet 

Det er vigtigt at forebygge og håndtere smerter og fysiske udfordringer i arbejdet så tidligt som muligt. Som et nyt tiltag tilbyder Tidlig Indsats´ fysioterapeuter et gruppeforløb med fokus på denne problematik.

Læs mere

Gruppeforløb

Brug hotlinen

Ring til vores hotline i Tidlig Indsats på 3366 5766 / tast 1 – når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om mistrivsel eller fravær. Se åbningstider

Pjece om Tidlig Indsats

Læs om tilbuddene inden for Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø Københavns pjece.

*I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er tilbuddet kendt som SYFO

GENVEJE TIL TILMELDING:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet