Header menu

Tidlig Indsats / SYFO

Velkommen til Tidlig Indsats - et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel

Tidlig Indsats / SYFO* er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, der har brug for rådgivning og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen.

Vi har fokus på arbejdsfastholdelse og hjælper med afklaring i forhold til både midlertidige og varige problematikker.

Du kan kontakte Tidlig Indsats ved

  • Generel mistrivsel
  • Længerevarende fravær eller frygt for fravær
  • Ønske om hjælp til at udarbejde fastholdelsesplaner
  • Behov for afklaring af en arbejdssituation

Vi rådgiver også om

Rummelighed og arbejdsfastholdelse, herunder om mulighederne for arbejdsfastholdelse inden for overenskomsternes sociale kapitler.

Læs mere om særlige afklaringsforløb

Gruppeforløb om forebyggelse af stress

Som noget nyt indfører vi gruppeforløb for medarbejdere, som oplever overbelastning i arbejdslivet. Tidlig Indsats visiterer medarbejdere til forløbet ud fra en faglig vurdering.

OBS. Gruppeforløb er midlertidigt i bero, men vi starter op igen, når hjemsendelsesperioden er ophørt. 

Læs mere

Brug hotlinen

Ring til vores hotline i Tidlig Indsats på 3366 5766 / tast 1 – når du har brug for et godt råd eller sparring i situationer, som handler om mistrivsel eller fravær. Se åbningstider

Pjece om Tidlig Indsats

Læs om tilbuddene inden for Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø Københavns pjece.

*I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er tilbuddet kendt som SYFO

GENVEJE TIL TILMELDING:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

I 2021 er Arbejdsmiljølinjen lukket i uge 29 og 30

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet