Header menu

Sikker - styrket fokus på arbejdsulykker

Under overskriften SIKKER har Københavns Kommune igangsat en flerårig indsats, hvor målet er at reducere antallet af arbejdsulykker.

Indsatsen SIKKER bygger på:

  1. En gensidig forpligtelsesstrategi, der styrker et tværgående fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og opprioriterer det generelle arbejdsmiljøarbejde omkring ulykker
  2. En række indsatser, der styrker forebyggelse og opfølgning på arbejdsulykker både i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune.

Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde mellem alle forvaltninger og deres netværksrepræsentanter, Arbejdsmiljø København og Arbejdsskadesekretariatet.

_________________________________________________________________________

E-læringskursus om indberetning af arbejdsskader i SafetyNet

Når en medarbejder kommer til skade eller er ude for en voldsom hændelse i forbindelse med sit arbejde i Københavns Kommune, skal det indberettes som en arbejdsskade via SafetyNet. Kurset tager ca. 10 minutter.

Tag e-læringskurset Indberetning af arbejdsskader her
(Bemærk e-læringen åbner direkte i Plan2Learn i samme vindue)

_________________________________________________________________________

E-læring om indberetning af vold, trusler og anden krænkende adfærd i SafetyNet

Dette kursus fokuserer på hændelser i forbindelse med vold, trusler og anden krænkende adfærd. Kurset består af to dele, der kan gennemføres hver for sig.
Første del giver et overblik over, hvad fysisk og psykisk vold er, og hvorfor, det skal registreres. Anden del har fokus på hvordan, man indberetter en voldsom hændelse via SafetyNet. Kurset varer samlet 15-20 minutter.

Tag e-læringskurset Indberetning af vold af anden krænkende adfærd i SafetyNet her
(Bemærk e-læringen åbner direkte i Plan2Learn i samme vindue)

_________________________________________________________________________

E-læring om forebyggelse og registrering af stik- og skæreskader

Arbejdsmiljø København har tidligere udgivet ’kanylestikpjecen’, som bliver brugt mange steder i kommunen. Den finder I her 

Som supplement til pjecen, har vi i samarbejde med Arbejdsskadesekretariatet udarbejdet et e-læringsprogram, som mere generelt handler om forebyggelse og registrering af stik- og skæreskader. Kurset tager ca. 15 minutter.

Tag e-læringskurset Forebyggelse af stik- og skæreskader her 
(Bemærk e-læringen åbner direkte i Plan2Learn i samme vindue)

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet