Header menu

Du er her

Sikker - styrket fokus på arbejdsulykker

Under overskriften SIKKER har Københavns Kommune igangsat en flerårig indsats, hvor målet er at reducere antallet af arbejdsulykker med ca. 20 procent frem mod år 2022. 

Indsatsen SIKKER bygger på:

  1. En gensidig forpligtelsesstrategi, der styrker et tværgående fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og opprioriterer det generelle arbejdsmiljøarbejde omkring ulykker
  2. En række indsatser, der styrker forebyggelse og opfølgning på arbejdsulykker både i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune.

Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde mellem alle forvaltninger og deres netværksrepræsentanter, Arbejdsmiljø København og Arbejdsskadesekretariatet.

________________________________________________________________

E-læringskursus om indberetning af arbejdsskader i SafetyNet

Når en medarbejder kommer til skade eller er ude for en voldsom hændelse i forbindelse med sit arbejde i Københavns Kommune, skal det indberettes som en arbejdsskade via SafetyNet.

Tag e-læringskurset Indberetning af arbejdsskader her
(Bemærk e-læringen åbner direkte i Plan2Learn i samme vindue)