Header menu

Stærke arbejdsfællesskaber

Arbejdsfællesskaber står højt på dagsordenen i Københavns Kommune. Og det er ikke uden grund, at der er fokus på betydningen af de stærke arbejdsfællesskaber.

Der er meget forskning, der peger i retning af, at stærke arbejdsfællesskaber er nøglen til at sikre, at arbejdspladser ikke alene har høj trivsel, og at arbejdet er mere meningsfuldt for den enkelte. Men også at vi sammen bruger vores ressourcer optimalt – og derved gør en større forskel for borgeren.

Derfor er arbejdet med at skabe stærke arbejdsfællesskaber den næste bølge i udbredelsen af kommunens tillidsdagsorden.

Men hvordan kommer vi fra en vision om de stærke arbejdsfællesskaber til praksis?

Det giver dette metodekatalog et bud på.

Metodekataloget er bygget op omkring modellen: De fire elementer i det stærke arbejdsfællesskab, som giver jer et fælles afsæt i dialoger om jeres arbejds-fællesskaber. Kataloget giver jer konkrete greb og metoder til at styrke arbejdsfællesskaberne på alle niveauer i jeres organisation.

Fire elementer i det stærke arbejdsfællesskab

Modellen består af fire elementer, som er fire forskellige typer af arbejdsfællesskaber, der tilsammen udgør det stærke arbejdsfællesskab.

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017

Klar kerneopgave

 

Hvad er et arbejdsfællesskab?

- En gruppe af mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med deres fælles kerneopgave.

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet