Header menu

Når borgerkontakten udfordrer

Arbejdsmiljøkampagnen 2020/2021 har fokus på at forebygge og håndtere, når borgerkontakten er særligt udfordret og belaster arbejdsmiljøet

Illustration: Tanke-streger

Kontakten med borgere - brugere, pårørende, forældre, samarbejdspartnere, virksomheder mm. kan nogle gange blive konfliktfyldt og bøvlet. Konfliktfyldt kontakt kan belaste leders og medarbejderes ressourcer over tid og være årsag til øget fravær, personaleomsætning og mistrivsel på arbejdspladsen.  

Det gælder derfor om at finde fælles veje til at forebygge, at konflikten med borgerne trapper op og få udbredt virksomme konflikthåndteringsmetoder til at håndtere den udfordrende borgerkontakt.

Her på siden finder I film, modellen Trappen samt en guide til ledere - alt sammen gode greb til konfliktnedtrapning i forbindelse med udfordrende borgerkontakt.

Illustration: Tanke-streger

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.

Marianne Adelhardt Jensen

Organisationspsykolog og chefkonsulent
+45 40 48 86 61

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet